Minun lottamuistoni

Lotta Svärd -järjestö perustettiin Suomen itsenäisyysjulistuksen ja vapaussodan jälkeen siten, että v. 1921 oli Lotta Svärd -osasto jo jokaisessa kunnassa. Suojeluskuntajärjestö oli perus­tettu jo muutamaa vuotta aikaisemmin. Vanhempani Yrjö ja Anna Kortekangas olivat jo tam­mi­kuussa 1918 olleet silloisella asuinpaikkakunnallamme Kuivaniemellä mukana perusta­massa jonkinlaisia kodinturvajoukkoja, jotka huonossa ravitsemustilanteessa auttoivat paik­kakunnan nälkää näke­viä ihmisiä. Nämä joukot nimettiin myöhemmin paikallisiksi suojelus­kunta- ja lottaosastoiksi.

Molempien järjestöjen tarkoitus oli sama, kouluttaa suomalaisia miehiä ja naisia turvaamaan Suomen nuorta itsenäisyyttä ajan epävarmoissa ja sekasortoi­sissa oloissa. Järjestöihin perus­tettiin 1930-luvun alussa myös tyttö- ja poikaosastot: sotilas­pojat ja lottatytöt ("pikkulotat").

Minäkin liityin kotipaikkakunnallani Kestilässä 8-vuotiaana v. 1934 pikkulottiin, olen siis toi­sen polven lotta. Aluksi toiminta oli leikinomaista, oli liikuntaleirejä ja pidettiin opettajien oh­jauksessa näytelmällisiä juhlia, joihin oli pääsymaksu. Näin kerättiin varoja lottien ja suojelus­kunnan toimintaan.

Eri­koisesti on mieleeni jäänyt Topeliuksen näytelmä Suojelusenkeli. Olin pettynyt, kun en saanut näytellä enkeliä, vaan sen sijaan poikaa, jonka piti laulaa reippaasti! Juhla oli Kestilän nuoriso­seuran talolla ja tupa oli täynnä liikuttuneita vanhempia. Seurojen­talo oli lottien, suojelus­kunnan ja nuorisoseuran omistama. Autoimme myös Lottalassa (kah­vila), jossa kävimme vuo­rotellen tiskaamassa, kantamassa puita ym. Suojeluskunnan ampu­maharjoituksissa kävimme mm. tekemässä voileipiä ja tiskaamassa.

Kesällä 1939 sodan uhka leijui Euroopan yllä. Elokuussa Hitler hyökkäsi Puolaan. Suomi oli "määrätty" kuuluvaksi Neuvostoliiton etupiiriin — ja valloitettavaksi.

Karjalan kannasta lin­noitettiin kovalla kiireellä. Siellä olivat kaikki kolme veljeäni, Martti, Heikki ja Yrjö kymmenien muiden Kestilän miesten mukana. Lotat huolehtivat luonnollisesti muonituksesta, lääkintälo­tat terveydenhuollosta, viestintäjaoston lotat tiedotuksesta jne. Me pikkulotat olimme mu­kana auttamassa Kannakselle lähtevien ja sieltä palaavien miesten muonituksessa.

Toinen tärkeä tapahtuma pikkulottana oli se, kun pääsin ison lotan toverina kutomaan oikeaa ryijyä. Pappilan tuvassa, väenpuolella, kudottiin iso ryijy arpajaisiin, jotta taas saataisiin va­roja lottien ylen niukkaan toimintarahastoon. Kutojia tarvittiin aina kaksi, koska puut olivat leveät. Olin edellisenä syystalvena sairastanut ankaran tulirokon, jonka jälkitauteja po­din pit­kään. Kun olin 8-vuotiaana käynyt jo kaksi luokkaa koulua, tarkastaja erotti minut vuo­deksi koulusta, ja olin toipilaana vapaa ryijynkutojaksi. Aikuisia lottia ei riittänyt, heillä oli kaikilla omat työnsä, lehmät, lapset sekä virkatehtävät. Opin solmi­maan nukkaa ja tutustuin muuten­kin moniin kudonnan salaisuuksiin. Sieltä kai on peräisin rakkauteni kutomiseen, olen elä­mäni varrella kutonut noin 400 metriä räsymattoa.

Sitten se alkoi, 30.11.1939, talvisota. Silloin sai Suomen naisten järjestö Lotta Svärd, johon kuului noin 220 000 naista ja tyttöä, näyttää, mihin se pystyy.

Ne lotat, jotka kotiolojen puolesta olivat vapaita lähtemään, saivat "liikekannallepano-mää­räyk­sen" omiin jaostoihinsa sotatoimialueelle. Meitä yli 13-vuotiaita lottatyttöjä koulutettiin ilma­valvontaan isojen lottien avuksi. Niinpä olimme koko talvisodan ajan Kestilän kirkon tor­nissa ilmavalvonnassa 2-4 tunnin vuoroissa ison lotan toverina. Vuoro sattui kohdalle joka kolmas vuorokausi. Kyllä pelotti yöllä pimeässä kiivetä paksussa lampaannahkaisessa haala­rissa kir­kontorniin pienen myrskylyhdyn valossa. Isompaa tulta ei saanut olla, kaikki talot ja tietkin olivat täysin pimeinä. Kerran myrskylyhty kaatui, mutta uhkaava palo saatiin onneksi sammu­maan. Olimme Raahen sk-piirin alaisia ja saimme pienen päivärahan työstämme.

Kestilä oli tärkeä valvontapiste, sillä sieltä annettiin hälytys Ouluun. Vihollinen pommitti Ou­lua ankarasti aikoen katkaista maan Oulun kohdalta ja eristää Pohjois-Suomen. Kouluni Ou­lun tyttölyseo oli talvisodan aikana sotilassairaalana ja sai vaurioita pommituksissa. Kou­lunkäynti oli pitkiä aikoja kokonaan pysähdyksissä, ja sotien ajan myöhemminkin katkonaista.

Yrjö-veljeni oli samaan aikaan VSS-miehenä (väestönsuojelu). Pojat kulkivat pareittain pyssyt olalla kylän teillä ja silloilla mahdollisten desanttien varalta. Yrjö lähti heti 17 vuotta täytetty­ään joulun jälkeen vapaaehtoisena toisten Kestilän poikien kanssa talvisotaan.

Perhettämme kohtasi jo talvisodan alussa suuri suru, kun Heikki-veljeni kaatui 5.12.1939 par­tioretkellä Tohmajärven Ägläjärvellä. Hänet haudattiin ensin joukkohautaan, ja ruumis saatiin kotiin vasta 24.1.1940. Äiti halusi, että Heikki tuodaan vielä viimeisen kerran kotiin. Niin avat­tiin sa­lin ovet ulos asti ja arkku kannettiin sisään. Sain tehdä viimeisen palveluksen rakkaalle veljel­leni, koristelin valkealla kreppipaperilla puisen, lähes maalamattoman arkun. Heikin rin­taan taitettiin kukkiva joulukaktuksen oksa. Perheemme oli antanut kaikkein kalleimman uh­rin isänmaalle. Ensimmäinen sankarihautaus Kestilässä oli 25.1.1940, jossa Heikki oli siunatta­vana seitsemän ikätoverinsa kanssa.

Mutta elämä jatkui, sota jatkui, ja lottatyö jatkui ilmavalvontavuorojen välissä villalankaa keh­räten, villasukkia, liipasinsormikkaita ja kypäränsuojuksia kutoen. Kenttäposti kuljetti pa­ket­teja "sinne jonnekin" ja toi sieltä hartaasti odotettuja kirjeitä ja kortteja. Martti-veljeni oli rin­tamalla koko sodan ajan. Miten onnellisia olimmekaan kortista, jossa luki: Kaikki hyvin. Martti.

Murheen hetki oli 13.3.1940 klo 11. Silloin liput liehuivat puolitangossa, oli tehty välirauha, jonka ehdot olivat ankarat: Karjala, Suomenlahden saaria ja muitakin alueita oli luovutettava viholliselle. Mutta oli kuitenkin rauha — RAUHA! Tiedettiin tosin, että rauha ei olisi pitkä vaan että suurvallat suunnittelevat uusia valloituksia.

9.6.1941 sotatoimet alkoivat jälleen. Alkoi jatkosota, joka kesti yli kolme pitkää ja uuvuttavaa vuotta. Menetykset olivat suuret, 14. heinäkuuta Kestilästä kaatui yhtenä ainoana päivänä 14 miestä, mukana meidän Annukan, entisen kotiapulaisemme, puoliso ja pikkutyttöjen isä Il­mari Lehtosaari sekä monta naapurin poikaa. Silloin itkettiin ja rukoiltiin paljon, tuntui että  itkulle ei tule loppua lainkaan.

Lottatoimet jatkuivat, nyt toisenlaisina. Kun rintamalinja oli siirtynyt kauemmas, ilmavalvon­taa ei enää tarvittu entisissä määrin, vaan meidät kaikki komennettiin eri työtehtäviin: motti­metsään, sieniä ja marjoja keräämään, pelto- ja heinätöihin, kotiin karjakoksi, sotaleskien ta­loihin talkoisiin. Myös koululaisilla oli pakollinen työpalvelu. Työstä ei todellakaan ollut puu­tetta eikä vapaa-ajan ongelmia!

Minulla oli myös erikoistehtävä musiikin parissa. Olin 10-vuotiaasta ottanut soittotunteja har­monilla, kotona kun ei ollut pianoa. Oulun tyttölyseossa olin jo säestänyt aamurukousvirsiä ja laulanut koulun kuoron lisäksi NNKY:n (Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys) kuorossa, jota johti laulunopettajani Anni Hapuoja (laulaja Maiju Hapuojan isoäiti). Kestilän kanttori Oskari Salmivuori, armoitetun monipuolinen musiikkimies, oli kuollut keväällä 1939. Hänen sijaise­naan toimi hänen vaimonsa, joka kuitenkin sairastui itse pian vaikeasti, sekä hänen poikansa Oiva, joka joutui asepalvelukseen ja kuoli myöhemmin rintamalla angiinan aiheuttamaan sy­dänlihastulehdukseen. Kestilän kirkkoherra eli isäni soitti tuomiokapituliin ja kertoi vaikeasta kanttoritilanteesta. Piispa "määräsi" minut suullisesti vt. kanttoriksi aina, kun se koulunkäyn­nin välissä oli mahdollista.

Juhannuksena 1941 minun tehtäväni oli toimia ensimmäisen kerran kanttorina jumalanpalve­luksessa. Kestilään oli kerääntynyt paljon sotilaita, jotka oli kutsuttu sinne rintamalle kulje­tusta varten. Kirkko oli tupaten täynnä, oli oma seurakunnan rippilasten konfirmaatio, ja muun kirkkoväen lisäksi mukana n. 600 sotilasta. Heitä oli ulkonakin, kun kaikki eivät mahtu­neet kirkkoon. Jännitin urkujen soittamista ta­vattomasti, äiti seisoi takanani ja piti hartioillani kättään, se rauhoitti. Koko kirkkoväki, myös sotilaat, kävivät ehtoollisella. He kaikki tahtoivat saada siunauksen ennen rintamalle lähtö­ään. Monet palasivatkin valkoisissa arkuissa jo va­jaan kuukauden kuluttua. Jumalanpalve­lus kesti lähes neljä tuntia, 26 virttä ehdittiin veisata minun säestykselläni. Olin ollut isäni mukana pitäjällä usein "apuna veisaamassa", mutta tästä juhannuksesta alkoi isän kanssa varsinainen yhteistyö vir­sien parissa. Sen päivän pyhä muisto ei häivy ikinä mielestäni. Olin 15-vuotias.

Isäni oli määrätty oman kirkkoherran virkansa ohella myös Pelson varavankilan saarnaajaksi. Kerran kuussa pappi ja lukkari, eli minut, haettiin vankilan johtajan autolla toimittamaan ju­malanpalveluksia van­kilan parakeissa. Eräässä jumalanpalveluksessa oli mukana n. 800 venä­läistä sotavankia, jou­kossa myös inkeriläisiä luterilaisen kirkon jäseniä. Vangeille tilaisuus oli varmaankin erikoinen, ja muistan, miten he tuijottivat puukenkiä, joilla poljin isoa harmonia. 

Ensimmäinen suuri sankarihautaus jatkosodassa kaatuneille oli elokuulla 1941. Kestilän kir­kon alttarin ympärillä oli 12 arkkua. Itkun tyrske oli valtava, kun isät ja äidit, sisarukset, lesket ja sotaorvot toivat tervehdyksen rakkailleen. Olin uruissa virsien ajan, mutta surumarssin soitti kanttori Salmivuoren 12-vuotias poika Jorma. Hän ei tuntenut nuotteja, mutta suoriutui tehtävästä korvakuulolta loistavasti. Surusoiton aikana minä juoksin haudalle, missä kirkko­kuoron rippeet odottivat johtajaa. Otin kirkonkellosta g:n, äänirautaa kun ei ollut, ja niin lau­lettiin: "Vaipuos helmaan synnyinmaasi armaan, sen mitä etsit, siitä löysit varmaan, myrs­kyistä rauhan, lempeän ja lauhan saavutit viimein." (Integea vitae).

Kukaan ei ihmetellyt eikä ivannut meitä lapsia. Jokainen teki minkä pystyi, ja enemmänkin, isänmaan ja kansan eteen. Nyt vanhana ajattelen kiitollisena Wilhelm von Schwerinin sa­noin: "Viistoist' ikävuottahan mull' on vaan, sitä enkö mä tarjota rohkeis, sitä tokkopa halvek­si­taan." (J.L.Runeberg: Wilhelm von Schwerin).

Sodan alkuvaiheissa ammuttiin vielä vanhojen suojeluskuntalaisten toimesta kunnialaukauk­set, yksi kullekin sankarivainajalle. Myöhemmin siitä tavasta luovuttiin

Sota jatkui, milloin rauhallisempana, milloin kiivaampana. Kun Karjala oli vallattu takaisin, evakot halusivat palata kotiin. Moni löysi vain kodin hiiltyneet rauniot, mutta maa jalkojen alla oli oma rakas kotipiha. Rakennettiin ensin sauna, sitten navetta, sitten ehkä tuparaken­nus. Pellot kylvettiin ja elämä alkoi voittaa sodan ja kuoleman. Niihin vuosiin sisältyi kuitenkin suunnattomasti tuskaa ja kärsimystä: Suomen kaupunkeja pommitettiin, siviilejä kuoli, sanka­rihautajaisia pidettiin joka puolella, jäi paljon leskiä ja orpoja. Koko maa oli ikään kuin suuren suruharson peitossa.

Kesäkuussa 1944 alkoi Karjalan kannaksella vihollisen suurhyökkäys. Viipuri ja monia muita alueita menetettiin. Suomen itsenäisyys oli todella vaakalaudalla. Sitten tapahtui Luojan avulla käänne. "Ihantalan ihme" ja Ilomantsin taistelujen torjuntavoitto saivat vihollisen ete­nemisen pysähtymään, ja se oli valmis neuvottelemaan välirauhasta. Välirauha solmittiin 4.9.1944, mutta ehdot olivat vielä ankarammat kuin talvisodan jälkeen. Karjala ja Petsamo menetettiin, Porkkala oli vuokrattava 50 vuodeksi, itäisen Suomenlahden saaret joutuivat Neuvostoliitolle, valtavat sotakorvaukset oli maksettava. Taas liehuivat liput puolitangossa, taas oli evakkokeskuksissa täyttä, kun n. 450 000 evakkoa lähti pakoon vainolaista.

Evakuointi aiheutti lotille uusia tehtäviä. Silloin olin jo lääkintätehtäviin koulutettu iso lotta, lottaneulassani numero 14 86 90.  Ainakin yhtä sairasta poikaa saatoin auttaa toimiessani lääkintälottana Kestilän kirkonkylän koululle perustetussa evakuointikeskuksessa. Sinne tuli Oulusta tuttu 16-vuotias poika, joka oli kovassa mahataudissa monipäiväisen karjankuljetusmatkan jäljiltä. Vein pojan kotipappilaan, ja kolmen päivän mustikkasoppakuu­rin jälkeen hän olikin parem­massa kunnossa. Myöhemmin kirjoitin hänelle osallistumisesta karjankuljetukseen todistuk­sen, jonka avulla hän sai oikeuden kuntoutukseen.

Evakuointikeskuksessa tehtäväni oli erityisesti huolehtia lapsista. Hoidin mm. kaksiviikkoisia keskoskaksosia, jotka olivat niin pieniä, että mahtuivat nukkumaan kenkälaatikossa. Kädet vapisivat jännityksestä, kun pesin ja puin heitä, mutta kokemus oli alkusoittoa elämäntehtä­välleni lastentarhanopettajana. Myöhemmin sain tietää, että vauvat olivat selvinneet evakko­taipaleesta hengissä.

Rauhanehtoihin kuului myös saksalaisten sotilaiden ajaminen Suomesta. Niin alkoi raskas La­pin sota, "lasten ristiretkeksi" kutsuttu, koska siihen joutuivat nuorimmat ikäluokat, mm. 19-vuotias Pekka Lavaste, tuleva aviopuolisoni. Se sota päättyi vasta 27.4.1945 ja on kokonaan oma lukunsa. Pekka kotiutettiin syyskuussa 1945, kun hän sodan loppuvaiheessa sairastui vai­keaan kurkkumätään.

23.11.1944 oli myös murheen päivä, taas liehuivat liput puolitangossa. Valvontakomission määräyksellä suojeluskunta, Lotta Svärd ja partiojärjestöt lakkautettiin fasistisina ja neuvos­tovastaisina. Tämä kaikki kuului muka rauhanehtoihin ja suomalaiset kommunistit olivat sitä etunenässä vaatimassa.

Näin päättyi Lotta Svärd -järjestön, maailman suurimman ja parhaiten organisoidun naisjär­jestön 25 vuotta kestänyt toiminta, jonka merkitys Suomen itsenäisyydelle oli ratkaisevan tärkeä. Järjestön varat luovutettiin Suomen Naisten Huoltosäätiölle, joksi nimi muutettiin. Järjestö alkoi kuntouttaa sodassa olleita ja vammautuneita lottia, hoitaa kaatuneiden lottien (heitä kaatui n. 400) perheitä ja kaikin tavoin auttaa Suomen naisia. Lotat, kuten veteraanit­kin, ovat jo ehtineet viimeiseen iltahuutoon, mutta SNHS jatkaa toimintaansa, nyt Lotta Svärd -säätiön nimellä.

Lotta Svärd -säätiö on myöntänyt minulle kolme kuntoutusjaksoa "kiitokseksi siitä, mitä jo pikkulottana, lottana ja koko elämänne aikana olette tehneet isänmaan hyväksi". En tunne ansainneeni tunnustusta, mutta olen kiitollinen Taivaan Isälle, että edes omalla pienellä pai­kallani olen voinut auttaa silloin, kun Suomi-äidillä oli vaikeaa.


Kerttu Lavasteen ansio- ja muistomitalit:

  • Sotaveteraanijärjestön kultainen ansiomerkki
  • Talvisodan muistomitali, annettu Mannerheimin päiväkäskyllä
  • Kotirintamanaisen muistomitali
  • Lottien muistomitali

Aihe

lotat, järjestöt, sota-aika, 1939-1945, Oulu, Kestilä, maanpuolustusjärjestöt, muistelu, kokemuskerronta

Klikkaa asiasanoja selataksesi muita aineistoja samasta aiheesta.

Kuvaus

Lastentarhanopettaja Kerttu Lavaste os. Kortekangas kertoo muistojaan lottatoiminnasta. Ne ovat osa Elina Lahden tekemää haastattelua lottatapahtumassa Keuruulla Haapa­mäen Suojalla 28.4.2019.

Tekijä

Julkaisija

Keuruun kaupunginkirjasto

Luontiajankohta

2019